ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานครูและบุคลากร

  • ผลงานด้านบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  1.  นายสมชัย  จรรยาไพบูลย์   เป็นวิทยากรแกนนำ จัดอบรมโครงการอบรมครูระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ร่วมกับ สถาบันส่งเสร ...
    ส่ง 18 ต.ค. 2558 20:55 โดย พิชิต คติอุดมพร
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดร.สมชัย  จรรยาไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ

แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกลุ่มสาระฯ