การแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องใน วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

โพสต์28 ต.ค. 2558 23:50โดยอิ๋ง ทาราพรม   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2558 00:53 ]


การแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์  

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    

 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน


blackboard by maahalai


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชมเชยอันหนึ่ง
Comments