กิจกรรมของกลุ่มสาระ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ร.ร. สุรนารีวิทยา ระหว่างวันที่ 5 - 6 ม.ค. 2561

โพสต์7 ม.ค. 2561 20:17โดยManarat Promsri   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2561 20:28 ]

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558

โพสต์20 ต.ค. 2558 23:50โดยอุษณีย์ บัวชุม   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2558 00:25 ]


"ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 " ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 

1-2 of 2