ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 พ.ย. 2560 18:27โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 22:48 ]

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ  ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)

    ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในอันดับที่ 1 - 3 รับรางวัลที่หน้าเสาธงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.15 น. ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยติดต่อรับรางวัลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ย. 2560 18:17โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:21 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ม.ค. 2560 15:25โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2560 15:35 ]

 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนที่ไม่พบชื่อในใบประกาศให้ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด่วน

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 03:55โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 04:05 ]

>>> ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559>>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

>>> การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร
   - นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 - 3 ให้รับรางวัลหน้าเสาธงในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.15 น.
   - นักรัยนที่ได้อันดับที่ 4 - 20 ให้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ม.ค. 2560 00:25โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2560 00:35 ]

 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559

สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ให้เข้าสอบที่ห้อง 511 
และนักเรียนที่ไม่พบชื่อในใบประกาศให้ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในวันที่ 15 มกราคม ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558

โพสต์26 พ.ย. 2558 20:35โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2558 19:48 ]

ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางรางวัลเป็นเงินสดพร้อมเกียรติบัตร มีดังนี้ 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


   
     

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558

โพสต์19 พ.ย. 2558 19:56โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 21:11 ]

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558
สำหรับนักเรียนที่สมัครแล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศเลขที่นั้่งสอบ ให้ติดต่อครูที่รับสมัครโดยด่วน

การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558

โพสต์26 ต.ค. 2558 02:03โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2558 02:04 ]

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    - คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือนักเรียนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
    - สมัครได้ที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญทุกคน 
    - ค่าสมัคร 50 บาท
    - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประชุมกลุ่มสาระคณิต

โพสต์15 ต.ค. 2558 01:45โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2558 04:00 ]


    เรียนเชิญครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.40 น. ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ อาคาร 5 

1-8 of 8