ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ย. 2560 18:17โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:21 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ม.ค. 2560 15:25โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2560 15:35 ]

 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนที่ไม่พบชื่อในใบประกาศให้ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด่วน
Comments