การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558

โพสต์26 ต.ค. 2558 02:03โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2558 02:04 ]
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    - คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือนักเรียนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
    - สมัครได้ที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญทุกคน 
    - ค่าสมัคร 50 บาท
    - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ĉ
อุษณีย์ บัวชุม,
5 พ.ย. 2558 22:14
Comments