ประชุมกลุ่มสาระคณิต

โพสต์15 ต.ค. 2558 01:45โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2558 04:00 ]

    เรียนเชิญครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.40 น. ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ อาคาร 5 
Comments