ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 พ.ย. 2560 18:27โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 22:48 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ  ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามอันดับ)

    ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในอันดับที่ 1 - 3 รับรางวัลที่หน้าเสาธงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.15 น. ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยติดต่อรับรางวัลที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
Comments