ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 03:55โดยเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 04:05 ]
>>> ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์อำนาจเจริญ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559>>> รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

>>> การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร
   - นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 - 3 ให้รับรางวัลหน้าเสาธงในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.15 น.
   - นักรัยนที่ได้อันดับที่ 4 - 20 ให้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


Comments