การสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
รับสมัครถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2563

✏️ค่าสมัครสอบเป็นรายบุคคล คนละ 50 บาท

ชำระค่าสมัครได้ที่

1.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

2.โอนค่าสมัครสอบ ที่ 638-7-13748-9 ธ.กรุงเทพ (น.ส.ณัฐธิดา สุริยะศรี และ น.ส.อิ๋ง ทราพรม และ น.ส.มณีรัตน์ พรมศรี)

ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ ไอดีไลน์: 096-4049913 หรือ แจ้งปัญหาการสมัคร/การชำระค่าสมัคร /ไลน์

โทรศัพท์ : 085-0166769 ครูเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ : 096-4049913 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


📢 การสมัครจะสมบรูณ์เมื่อท่านชำระค่าสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนสมัครสอบ (รออัปเดททุกๆ 15 นาที)