ตรวจสอบราชื่อนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ที่สมัครสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2563